Hãy tìm một điều thú vị cho bạn khi ghé thăm Quinnio nhé!

Hai người cùng ở một chỗ, không phải có thích hợp hay không mà là có biết quý trọng nhau hay không

Hai người cùng ở một chỗ, không phải có thích hợp hay không mà là có biết quý trọng nhau hay không.

Học vấn do người siêng năng đạt được, tài sản do người tinh tế sở hữu, quyền lợi do người dũng cảm nắm giữ, thiên đường do người lương thiện xây dựng.

Franklin

💡 Một điều mới

☕️ Cà phê với Quinnio